CAMPAIGN AGAINST  CHILD SEX EXPLOITATION AND TRAFFICKING

  • 1
  • 2

Videos

Các trẻ trong nhà OBV chúc tết Cha Thông trong dịp Ngài về thăm Việt Nam

Monday, 04 June 2012 13:38

Women Trafficking

Trafficking of women.

Documentary by the International Organization for Migration implemented.

Thank you reporter Thuy Phan for coming to Toronto, Canada with us and doing this report for SBTN! Here is part 2.

Buổi phỏng vấn Cha Thông về tổ chức OBV tại Toronto

Buổi phỏng vấn Cha Thông về tổ chức OBV tại Toronto phần 2

Buổi phỏng vấn Cha Thông về tổ chức OBV tại Toronto

Wednesday, 21 March 2012 14:06

Youth Lenten Retreat 2012

Father Martino (AKA Cha Thông) -- the founder of One Body Village honored to be featured in this video trailer - He will be coming to Sacramento on March 31, 2012 at the Vietnamese Martyrs Church from 8 to 5:30 pm lead a Youth Lenten Retreat - Please come !!!!

Saturday, 31 December 2011 15:20

What OBV Children Wished For Christmas

Mùa Giáng Sinh đã gần đến. Đâu đó trên thế gian này, vẫn còn nhiều người đau khổ, đặc biệt là các trẻ em bất hạnh. Mùa Giáng Sinh năm nay, bạn có muốn trở thành những ông già Noel tốt bụng, biến những ước mơ của những trẻ em được giải cứu khỏi nạn nô lệ tình dục, hiện đang được nuôi dưỡng trong Nhà OBV, thành hiện thực không? Hãy cùng chúng tôi xem đoạn Video này nhé:

Saturday, 31 December 2011 14:10

Sweet Christmas 2011

Page 3 of 4