CAMPAIGN AGAINST  CHILD SEX EXPLOITATION AND TRAFFICKING

  • 1
  • 2

Buổi phỏng vấn Cha Thông về tổ chức OBV tại Toronto phần 2

Buổi phỏng vấn Cha Thông về tổ chức OBV tại Toronto

Monday, 04 June 2012 13:38

Women Trafficking

Trafficking of women.

Documentary by the International Organization for Migration implemented.

Thursday, 14 June 2012 13:36

Seminar On HTV9 About Child Sexual Abuse

45-minute program of HTV9 about child sexual abuse, with the participation of Bridge to Happniess (OBV Vietnam)

Chương trình Tọa Đàm 45 phút của đài HTV9 về việc xâm hại tình dục trẻ em, với sự tham gia của Trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc và Nhà OBV tại Việt Nam

Father Martino (Founder of One Body Village) speaks about child sex trafficking laws and enforcement in Cambodia

Thank you reporter Thuy Phan came to Toronto, Canada with OBV and doing this report for SBTN! Here is part 1.

Thank you reporter Thuy Phan for coming to Toronto, Canada with us and doing this report for SBTN! Here is part 2.

Pater Martinô Nguyễn Bá Thông - Die Stimme der Kinder

Sunday, 20 October 2013 00:00

Fundraising in Houston

Buổi tiệc gây quỹ cho Tổ chức One Body Village được tổ chức tại Houston

Nhà báo Đỗ Quân phỏng vấn Cha Martino Bá Thông về nạn buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục trên đài truyền hình SBTN - Canada

Page 28 of 29