CAMPAIGN AGAINST  CHILD SEX EXPLOITATION AND TRAFFICKING

  • 1
  • 2
Wednesday, 21 March 2012 14:06

Youth Lenten Retreat 2012

Father Martino (AKA Cha Thông) -- the founder of One Body Village honored to be featured in this video trailer - He will be coming to Sacramento on March 31, 2012 at the Vietnamese Martyrs Church from 8 to 5:30 pm lead a Youth Lenten Retreat - Please come !!!!

Monday, 04 June 2012 13:57

The Journey to the Western Vietnam

OBV went to far South West to pick up a kid to OBV house.

OBV thực hiện chuyến vãng gia Miền Tây, đưa trẻ nạn nhân về Nhà của OBV.

Monday, 04 June 2012 13:55

OBV to the Youth of Vinh Long Diocese

Tổ chức OBV đến nói chuyện với các bạn trẻ tại Giáo Phận Vĩnh Long, chia sẻ và mời gọi các bạn làm những cánh tay nối dài của OBV.

Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh, một cộng tác viên của OBV, nói về việc lạm dụng tình dục trẻ em trên chương trình Chào Ngày Mới.

Các trẻ trong nhà OBV chúc tết Cha Thông trong dịp Ngài về thăm Việt Nam

Buổi phỏng vấn Cha Thông về tổ chức OBV tại Toronto

Buổi phỏng vấn Cha Thông về tổ chức OBV tại Toronto phần 2

Buổi phỏng vấn Cha Thông về tổ chức OBV tại Toronto

Monday, 04 June 2012 13:38

Women Trafficking

Trafficking of women.

Documentary by the International Organization for Migration implemented.

Thursday, 14 June 2012 13:36

Seminar On HTV9 About Child Sexual Abuse

45-minute program of HTV9 about child sexual abuse, with the participation of Bridge to Happniess (OBV Vietnam)

Chương trình Tọa Đàm 45 phút của đài HTV9 về việc xâm hại tình dục trẻ em, với sự tham gia của Trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc và Nhà OBV tại Việt Nam

Page 28 of 30